Муниципальное бюджетное учреждение
спортивная школа Олимпийского резерва №1

С  П  И  С  О  К

Сотрудников МБУ СШОР  № 1 МУ «Комитета по ФК и С администрации города Пятигорска»

№№ Фамилия, имя/, отчество Приказ Примечание
1. Агаев Виктор Владимирович Пр. 45 от 02.09.1996г.
2. Андреева Галина Петровна Пр. 12 от 02.03.1999г.
4. Бочаров Димитрий Стефанович Пр. 101 от 10.08.2017
5. Багдасарова Нунэ Сергеевна Пр. 137 от 01.09.1992г.
6. Богданова Елена Ивановна ПР. 88 от 25.12.2015 г.
8. Бурнацев Сергей Александрович Пр.65/16 от01.09.2015г.
9. Владимирова Людмила Васильевна ПР. 1. от 11.01.2016 г.
10. Вакалова Анастасия Османовна Пр.51/2 от 01.09.2016 г. Совм.
11. Васильченко Людмила Борисовна Пр.51/2 от 01.09.2016 г. Совм.
12. Глотова Наталья Викторовна Пр.51/2 от 01.09.2016 г. Совм.
14. Габачиев Магомет Касимович Пр.46 от 01.09.1997г.
15. Геворкян Нато Георгиевна Пр. 97 от 03.01.1992г.
16. Гончаров Александр Анатольевич Пр. 54 от 01.10.2014г.
17. Деркачёва Алёна Сергеевна Пр. 50 от 01.06.2017
19. Габучев Владимир Борисович Пр. 157 от 15.11.2017
20. Дворников Юрий Петрович Пр. 41 от 02.09.2000г.
21. Дурноян Наталья Борисовна Пр. 80 от 01.12.2007г.
23. Габучева Лилия Ивановна Пр. 156 от 15.11.2017
24. Захарова Светлана Юрьевна Пр. 33 от 02.06.2001г. Д/о
25. Завязкина Ирина Александровна Пр. 13 от 17.06.1993г.
26. Захарова /Наталья Викторовна Пр. 137 от 01.09.1992г.
27. Земскова Татьяна Викторовна Пр. 63/4 от 26.08.2015г.
29. Журавлева Ольга Григорьевна Пр. 42 от 01.09.1999г.
30. Игольникова Татьяна Викторовна Пр. 57 от 11.09.2006г.
31. Климова Елена Владимировна Пр.137 от 01.09.1992г.
32. Климов Павел Сергеевич Пр.85 от 01.09.2018г.  
32. Классовский Александр Альбертович Пр. 75 от 23.09.1985г.
33. Кузьменко Светлана Борисовна Пр. 61 от 12.08.1991г.
34. Шадинова Наталья Алексеевна Пр. 133 от 02.10.2017
35. Косова Ольга Владимировна Пр.27 от 30.03.2009г.
36. Кузнецова Людмила Алексеевна Пр.46 от 01.07.2015г.
37. Киселев Михаил Алексеевич Пр. 82 от 02.11.2009г.
38. Луценко Надежда Борисовна Пр. 48 от 02.09.2002г.
39. Лобджанидзе Алия Зармухамбетовна Пр. 51/2 от01.09.2016 г. Совм.
40. Мелоян Княз Мигранович  Пр.5 от 12.02.2013г.
41. Никонова Оксана Владимировна Пр.37 от 01.07.2016 г.
42. Прокудин Виктор Валентинович Пр. 47 от 10.09.1996г.
43. Роенко Светлана Ивановна Пр. 10 от 10.04.1989г.
45. Сокуренко Василий Козьмич Пр. 35/А от 14.08.2000г.
46. Сехпосян Вероника Викторовна Пр. 28 от 01.07.1998г.
47. Струина Людмила Петровна Пр.59 от 03.09.2004г.
48. Сараф Наталья Сергеевна Пр.65 от 01.09.2015г.
49. Ткачева Маргарита Владимировна Пр. 58 от 01.09.2005г.
50 Ткачев Анатолий Валентинович ПР.51/2 от 01.09.2016 г Совм.
51. Уродливцев  Владимир Ильич Пр. 39 от 02.07.2012г.
52. Федюнина Юлия Игоревна Пр.51/2 от 01.09.2016 г.
53. Шапран Лидия Анатольевна Пр. 45 от 01.09.1989г.
54. Шапран Григорий Александрович Пр.80 от 01.12.2004г. Совм.
55. Шолоха Галина Николаевна Пр. 43/1 от 02.09.2013г. Совм.
56. Шаманаева Светлана Александровна Пр.48 от 02.09.2002г.
57. Якушкина Мария Александровна Пр. 25 от 01.06.2002г.
58. Яворский Александр Альбертович Пр. 11 от 27.01.2009г.

Директор МБУ СШОР № 1                        А.А. Классовский 

gmu  minsport

minsport.gov.ru  rusathletics.info  russiabasket.ru  tennis russia

vfrg.ru  volley.ru  zakupki.gov.ru